Sản Vật Thanh Hóa

Bưởi Luận Văn sản vật Thanh Hóa ngọt, được ưa chuộng nhiều

Cho đến năm 2014, giống bưởi Luận Văn đã được nhân rộng ra một số xã cùng huyện Thọ Xuân như Xuân Lam, Xuân Phú Bưởi Luận Văn là giống bưởi có nguồn gốc từ thôn Luận Văn, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Giống bưởi Luận Văn gắn liền