Sản Vật Cao Bằng

Tìm hiểu lợn Bảo Lạc sản vật Cao Bằng

Ngoài ra, hai nhóm còn lại là: nhóm lợn đen tuyền toàn thân, thân dài và nhóm lợn toàn thân có lông mầu nâu đỏ. Đây là nhóm có tầm vóc nhỏ nhất so với các nhóm trên. Lợn Bảo Lạc là một giống lợn được nuôi từ lâu ở Việt Nam, thực chất một

Tìm hiểu lợn Hạ Lang sản vật Cao Bằng

có khoang yên ngựa trên thân, trán đốm trắng, da bụng trắng, 4 chân trắng; đẻ nhiều và tỉ lệ mỡ cao. Lợn Hạ Lang là giống vật nuôi Việt Nam có từ lâu đời ở tỉnh Cao Bằng, đây là nguồn gen bản địa được phát hiện và bảo tồn từ năm 2007, hiện

Tìm hiểu lợn Hương sản vật Cao Bằng

Hơn nữa, so với các giống lợn bản địa khác, thịt lợn Hương có mùi thơm đặc trưng riêng[2] nên được người dân địa phương gọi là “lợn Hương” từ xưa. Lợn Hương là giống lợn được nuôi phổ biến ở các huyện biên giới Việt Nam – Trung Quốc thuộc tỉnh Cao Bằng gồm