Sản Vật Bình Thuận

Giới thiệu sản vật nước mắm Phan Thiết ngon nhất

Có nhiều loại cá cơm như cá cơm sọc tiêu, cơm than, cơm đỏ, sọc phấn, phấn chì, cơm lép… nhưng ngon nhất là cá cơm than và sọc tiêu. Cá cơm, xuất hiện từ tháng tư cho đến tháng tám âm lịch, Nước mắm Phan Thiết là tên gọi chung các loại nước mắm