Sản Vật Huế

Quýt Hương Cần sản vật của Huế được ưa thích nhiều

Cây quýt ưa khí hậu nóng, ẩm, nhiều ánh sáng, nên ở Giang Nam (Trung Quốc) được trồng nhiều. Quýt Hương Cần là một loại quả ngọt trồng nhiều ở Thừa Thiên – Huế, Việt Nam. Tỉnh Thừa Thiên – Huế có nhiều loại đặc sản về hoa quả nổi tiếng như long nhãn (nhãn