Sản Vật Long An

Gạo nàng thơm chợ đào sản vật Long An đặc biệt nhất

Người dân đất phương Nam thường truyền nhau câu cửa miệng “gạo Cần Đước, nước Đồng Nai”. Điều đó cho thấy hạt gạo Cần Đước cùng nguồn nước Nhờ sự giao hòa giữa dòng nước ngọt của sông Rạch Đào (từ sông Vàm Cỏ Đông) và dòng nước mặn của rạch Nha Ràm (từ sông